01: Plavec António Bessone Basto a gymnastka Esbela da Fonseca v Aténách, zastávka během cesty do Tokia.
02: Část portugalské delegace v Novém Dillí, mezipřistání během cesty do Tokia.
03: Portugalský plavec António Bessone Basto (vpravo) se svým přítelem a trenérem Hermanem Patroneem v Aténách, mezipřistání během cesty do Tokia.
04: Dne 30. září 1964 přiletěla do Tokia 133 členná delegace ze Spolkové republiky Německo a Německé demokratické republiky, včetně ministra sportu NDR Manfreda Ewalda (druhý zleva).
05: Přílet členů organizačního výboru Tokia 1964. Japonští zástupci v první řadě s vedoucím japonské delegace panem Takašimou.
06: Přílet členů organizačního výboru Tokia 1964 na aténské letiště. Vlevo generální tajemník Řeckého olympijského výboru a vedoucí japonské delegace pan Takašima.
07: Odlet bulharské delegace ze Sofie.
08: Odlet bulharského týmu ze Sofie do Tokia.
09: Zleva: Laine Erik (6. místo v běhu na 800 m) a Elmar Martin (fyzioterapeut).
10: Přílet československého týmu do Tokia. Vlevo Věra Čáslavská.
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
 
01: Swimmer António Bessone Basto and gymnast Esbela da Fonseca in Athens, a stopover during their journey to Tokyo.
02: Part of the Portuguese delegation in New Delhi, a stopover during the journey to Tokyo.
03: Portuguese swimmer António Bessone Basto (right) with his friend and coach Hermano Patrone in Athens, a stopover during their journey to Tokyo.
04: A 133-strong delegation from the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic, including GDR sports leader Manfred Ewald (2nd from left) arrives in Tokyo on 30 September 1964.
05: Arrival of members of the Organizing committee of Tokyo 1964. Japanese representatives in the first row and the president of the Japanese delegation Mr. Takasima.
06: Arrival of the members of the Organizing Committee of Tokyo 1964 in the Athens's Airport. On the left the general secretary of HOC and the president of the Japanese delegation Mr. Takasima.
07: Departure of Bulgarian delegation from Sofia.
08: Departure of Bulgarian Team from Sofia to Tokyo.
09: From left: Laine Erik (6th place in 800 meters) and Elmar Martin (physiotherapist).
10: Arrival of the Czechoslovak Team to Tokyo. On the left Věra Čáslavská.
previous arrow
next arrow
Shadow

Od 11. září se postupně všechny delegace z 93 zemí světa postupně slétaly do Tokia. Soutěží se zúčastnilo 5137 sportovců. Téměř pro všechny byla cesta do Tokia velmi dlouhá a únavná. Sportovci absolovovali mnoho mezipřistání, než se konečně dostali do země vycházejícího slunce. Pak však již všichni netrpělivě očekávali zahajovací ceremoniál.

Připomeňme si cestu některých výprav!

Fotografie do této kolekce poskytli: Bulharský olympijský výbor, Český olympijský výbor, Estonské sportovní a olympijské muzeum, Německý olympijský výbor, Portugalský olympijský výbor a Řecký olympijský výbor.

➜ Přejděte na další kolekce 04

Napsat komentář